آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

کارگاه تربیت مربیان (توسعه خلاقیت)این کارگاه ها در یک پروسه هشت ساعته(یک روزه یا دو روزه) پیرامون راهبردهای توسعه خلاقیت در کودکان ونوجوانان با رویکردهای تقویت حس «جستجو گری»،تقویت حس «تمییز وجدا سازی»،تقویت حس«تحلیل»،«آفریینش وتولید»،«کیفیت بخشی به آفریده وتولید»برگزارخواهدشد.

دراین کارگاه ها موارد کلیدی پیرامون مدیریت میز گفت وگو ،پرورش خلاقیت دیداری ،شنیداری وگفتاری در کودکان ارایه خواهد شد. 

ازموارد مهم: روش های ارزیابی نقاشی کودک،طرق ارزیابی والدین از روند رشد خلاقیت ذهنی وبصری کودک، رفتارهای موثر در تربیت خلاقانه، کلیدهای تقویت روحیه وظیفه شناسانه در کودک،توسعه عقلانیت در کودک،روابط تغذیه ویادگیری، کلیدهای پرورش اخلاق در کودکان، پرسش هایی که کودکان می پرسند،معرفی کتب مرتبط با حوزه های یادشده وپرسش هایی که مربیان کودک در موردفراگیران میپرسند در این کارگاه مد نظر قرار گرفته است.

-حداقل نفرات برای تشکیل این کارگاه ۵ نفر وحداکثر ۲۱نفر وحتما باید در حوزه کار کودک فعال باشند ویا مدارک  تحصیلی ویاسوابق کار مرتبط با  کودک را داشته باشند.

-این کارگاه ها در محل مهدهای کودک،مدارس و موسسات فرهنگی وهنری به شرط دارا بودن امکان رایانه یا ویدئو پروژکشن ووایت بورد قابل برگذاری است.

-در صورت لزوم ودر خواست این کارگاه ها قابلیت برپایی مجدد،تحلیل بخشهای مورد علاقه ونیاز موسسه ی در خواست کننده میباشد.

-لازمه برپایی این کارگاهها ارسال کتبی نامه الکترونیکی به آدرس الکترونیکیIinfo@sarveyasin.comویا ارسال درخواست کتبی  از طریق فاکس به شماره ۶۶۲۴۰۰۴۰ (ذکرمشخصات وشماره های درخواست کننده الزامی است.)

-پس از بررسی وهماهنگی  با مسئول مربوطه وعقد قرارداد کارگاه مربوطه در زمان تعیین شده بر گذار خواهد شد.

-برای برگذاری کارگاه در مراکز وموسساتی که از مرکز تهران دور هستند هزینه ایاب وذهاب جداگانه به شرایط قرارداد اضافه خواهدشد.

-کارشناسان این دوره ها  احمد رضا آذر پزوهشگر ،محقق ونویسنده کتابهای  توسعه خلاقیت، گفت وگو واندیشه در کودکان(کارشناس هنرتجسمی،کارشناس ارشدالهیات)

رویا سخی کار  پزوهش گر ومشاور روانشناس در حوزه کودک ،

مریم عیوضی پزوهش گر در حوزه اندیشه کودکان(کارشناس ارشد فلسفه)

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر