آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

رابطه ی عقل با« وهم »و« توهم»-سپهر حسنی

به نام خدا
موضوع مقاله : رابطه ی عقل با« وهم »و« توهم»
نویسنده: سپهر حسنی ۱۰ ساله(متولد۱۳۸۲)

۱۳۹۲/۵/۱

مقدمه : ابتدا استاد عزیزم به من پیشنهاد کرد که می توانی مقاله ای بنویسی و من تصمیم گرفتم مقاله ای درباره ی عقل و رابطه اش با وهم و توهم بنویسم و با نام خدا من این مقاله را شروع میکنم ولی اول سئوالاتی در این باره طرح میکنم .
۱- وهم چیست ؟ آیا وهم با توهم ارتباط دارد ؟ چگونه ؟
۲- آیا می توان گفت وهم جزئی از عقل است ؟
۳- آیا ما وهم درست یا اشتباه هم داریم ؟
۴- آیا وهم کلاً اشتباه است یا درست ؟
۵- آیا مردم بیشتر با وهم خود کار و زندگی می کنند یا عقل ؟
۶- آیا می توان گفت توهم همان وهم است ؟
۷- اصلاً توهم چیست ؟
۸- آیا توهم در گفت و گو با توهم به زبان ساده ( همان که می گویند طرف توهم زده ) تفاوت دارد ؟ دلیل بیاورید .
واژگان کلیدی ( واژگان مهم در مقاله ) :
توهم – وهم – عقل
بدنه ی مقاله ( قسمت اصلی مقاله ) :
بنظر من وهم دریافت کوچکی از پدیده ای بزرگ است . مثلاً ما در بیرون از خانه شخصی که لباس و ظاهرش مثل مادر ما هست را می بینیم و فکر می کنیم که آن فرد مادر ما است و در این صورت وهم اتفاق می افتد در ضمن وهم هم می تواند درست باشد و هم می تواند اشتباه باشد. وهم مرزی بین قضاوت درست و نادرست است. وهم جزئی از عقل است چون ما هنگام وهم به عقل خود رجوع می کنیم و گاهی اوقات شانسی حرفی می زنیم و وقتی که شانسی حرفی می زنیم ممکن است وهم ما اشتباه یا حتی درست در آید .پس ما هم «وهم درست» و هم «وهم اشتباه» داریم . به نظر من توهم با وهم خیلی تفاوت دارد زیرا توهم کاملا اشتباه است ولی وهم می تواند هم درست و هم نادرست باشد بنظر من بیشتر وهم های نادرست و توهم از خیال(تربیت ناشده) سر چشمه می گیرد یعنی بعضی از وهم ها هم امکان دارد درست باشد مثلا من وهم دارم که جن ها واقعی هستند ولی بعضی ها به من می گویند تو توهم زده ای ولی من اعتقاد دارم وهم من توهم نیست بلکه اسم اش یک برداشت (ناقص) است .
به نظر من در گفت و گو توهم به معنای خیال و گپ زدن است چون وقتی ما در گفت وگو به خیال و گپ زدن بپردازیم گمراه می شویم و بر گفت وگوی خود تسلط نداریم .
آیا می دانستید بهشت هشت در دارد و جهنم هفت در دارد و تنها دری که به بهشت باز میشود عقل است هفت در بهشت و جهنم،  ۵ اندام حسی و هم و خیال است ما می توانیم با ۵ اندام حسی کار های بد( یا خوب) کنیم مثلا با دستمان کسی را بزنیم یا دزدی کنیم و با حس لامسه مان به جهنم می رویم یا با خیال های بد و وهم نادرست به جهنم برویم ولی با عقل فقط به بهشت می رویم . بنظر من عقل و وهم و توهم ارتباط زیادی با کنترل خیال دارد .مثلا ما اگر نتوانیم خیال خود را کنترل کنیم فکرها و وهم های اشتباه(ما را دچار توهم وسر درگمی) می کنند.
نتیجه گیری :
نتیجه می گیریم می توانیم با وهم به خیال برویم و با کنترل خیال درزندگی خود موفق تر هستیم . (به نظر من)توهم  قبول کردن وهم های نادرست است (که)در گفت وگو(ی کلاس به آن اشاره شده) است . موفق ترین انسان ها کسانی هستند که خیال(و وهم) خود را کنترل می کنند.
منبع : گفت وگوهای کارگاه اندیشه

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
مدیر