آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

چاپ دوم کتاب گفت وگو با تغییر فضای تصویری وسایز منتشرشد

دفتر اول کارگاه های اندیشه با عنوان گفت و گو به چاپ دوم رسید در چاپ دوم تصویر سازی و قطع کتاب تغییر یافت.

و از چاپ اول آن شکیل تر شد. در چاپ دوم سعی شد از نوجوانان که مخاطب اصلی این کتاب هستند نظر خواهی شود و تصویر سازی ان هم ابتدا توسط یک نوجوان انجام شد و بعد خانم زهرا شیخ طرحی از روی ان زدند ولی در نهایت طرح خانم زهرا فلاح انتخاب شد.

قیمت این کتاب ۵۰۰۰ تومان است.

در نمایشگاه بین المللی ۹۲ رو نمایی می شود.

 

دفتر اول کارگاه اندیشه چاپ دوم گفت و گو

دفتر اول کارگاه اندیشه
چاپ دوم
گفت و گو

برچسب ها :
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
مدیر