آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

کارت دعوت نمایشگاه گروهی سال ۹۰ اعضاءنقاش سرویاسین

91.8.27

اعضای گروه:

هنرمندان بخش ویژه:

احمدرضا آذر (نقاش و طراح پورفرمنس)

مرشد محسن میرزا علی (مرشد و نقال، اجرای پورفرمنس)

حشمت الله رستمی (خوشنویس)

مهدی تقی زاده (نقاش)

علی حبیبی دولابی ( هنرورز تجسمی با ارائه اثر کانسپچوال)

هنرورزان نوجوان:

فاطمه یوسف زاده

عرفان نوروزی

زهرا فامینی نژاد

سارا یوسف زاده

با معرفی دو هنرورز کودک:

ریحانه خدایاری

کیمیا ایمانی زاده

سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
مدیر