آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

معرفی کلاس مکمل


بسم الله الرحمن الرحیم

کارگاه و کلاس مکمل خلاقیت
رئوس این کارگاه کلاس به شرح ذیل است .
۱٫ تعداد جلسات یک روز در هفته به مدت دو ساعت می باشد ( یک ربع آنتراکت جزو کلاس است ) .
۲٫ برنامه های این کارگاه شامل :
الف) تقویت حافظه بصری ( در امتداد کیفیت بصری و خلاقیت بصری ) = برنامه هفتگی آن بصورت مکتوب به والدین ارائه می شود .
ب) تقویت حافظه شنیداری ( در امتداد کیفیت شنیداری و خلاقیت شنیداری ) برنامه ی هفتگی آن بصورت مکتوب به والدین  ارائه می شود .
 ج) تقویت خلاقیت ذهنی : فلسفه برای کودکان ، تحلیل فیلم و کارتون ، اریگامی ، یوگا
۳٫ تکالیف متناسب با ذائقه کودکان  بصورت مکتوب معرفی و درخواست می شود .
۴٫ چنانچه والدین بخواهند روند ثبت گزارشات مکتوب داشته باشند و مطالعه و پاسخ گویی طلب کنند به شهریه ی ماهانه         دویست هزار ریال افزوده می شود .
توضیحات :
۱٫ موضوعات خلاقیت دیداری شامل : شناخت عناصر و ترکیب بصری آن در حیطه ی توان کودک . همچنین تمارین انتخاب شده برای تقویت سرعت عمل حافظه بصری و دقت آن می باشد که بخشی از تمارین در کلاس و بخشی دیگر در بیرون از کلاس و با همکاری والدین است .
۲٫ موضوعات خلاقیت شنیداری : شناخت ظرفیتهای شنیداری برای جستجوگری در حیطه ی توان کودک . تمارین توسط سی دی بصورت دوهفتگی یا هفتگی داده می شود و کودکان با شنیدن آن و پرسشگری حاصله از آن بر یکی از موارد مهم عقلانیت ( کیفیت شنیداری ) کار  خواهند کرد . در عین حال تمارین موسیقیایی و داستانی هم در کارگاه نیز وجود دارد .
۳٫ فلسفه برای کودکان با رویکرد خلاقیت ذهنی و قدرت استدلال و نقادی در کودکان با استفاده از متد فلیپ کم  ومتیولیپمن   ( اساتید کرسی فلسفه برای کودکان ) در فرانسه و آمریکا می باشد ( منتهی با رویکردی بومی  تناسب با فضا و جامعه شناختی  کشورعزیزمان ایران ) همچنین در قالب میزهای گفت وگو امکانات تحلیلی  و نقادی به کودکان یاد داده می شود .
این برنامه ها کاملاً علمی کاربردی وتوسعه ای است غیبتها می تواند کودکان را به شدت از یکدیگر متمایز کند یعنی پیشرفت محسوسی دارند برای همین امکان دارد پس از غیبت دو جلسه ایی یک کودک  ( چنانچه برنامه ها توسط والدین و مشاور پیگیری شده باشد ) از حضور در کلاس منع شده ولی موظف است تا کلیه شهریه ی یک ترم ۱۲ جلسه ایی را بپردازد .
۴٫ برنامه ها بصورت ترمی نوشته شده و دارای رتبه بندی است برای همین بصورت ترمی ثبت نام می شود و مراجعه کننده موظف است تا یک دوره ۱۲ جلسه ایی را تکمیل نماید تا کارنامه کیفی دریافت دارد .
 

یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲
مدیر