آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

همایش جوانه های اندیشه باموضوع همدلی،محبت و همکاری

همایش جوانه های اندیشه در روزهای دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه(از ۲۰ ت۲۲ مرداد) در محل سرویاسین برگزار شد .

در مجموع تعداد۳۵ کودک ونوجوان با۱۸ مقاله پژوهشی (هر مقاله ) در همایش حضور داشتند که در زمانده دقیقه به توضیح ومعرفی پژوهش ویافته های خود پرداختند . در ضمن با هماهنگی داوران حاضر، حاضران سوالات مرتبط با پژوهش های صورت گرفته را از پژوهشگران پرسیده و پژوهشگران نیز به پاسخ گویی پرداختند .

کلیه مقالات ارائه شده در زمینه همدلیبوده وبا رویکردهای کاربرد گرایانه، تحلیلی، بنیادی وفلسفی توسط کودکان ونوجوانان از گروه سنی ۱۱ تا۱۹ سال صورت گرفته است.

 

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۳
مدیر