آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

تجدید چاپ

کتاب من از آمپول نمی ترسم به چاپ ششم رسید.

این کتاب که برای گروه سنی پیش از دبستان  و با هدف کمک به کودکان جهت غالب شدن بر ترس واکسن و امپول که به خاطر تهدیدهایی که در زمان های کودکی والدین برای بر حذر داشتن کودکانشان از کاری به کار می بردندو با محوریت گفت و گو نوشته شده است مورد توجه مراکز بهداشتی به خصوص آزمایشگاه ها قرار گرفته و تا به حال با فروش بیش از ۱۰۰۰۰ جلد به چاپ ششم رسیده است.

کتاب جلسه در جاکفشی به چاپ چهارم رسید.

کتاب جلسه در جاکفشی نوشته فاطمه یوسف زاده و به تصویر ساز آقای علایی به چاپ چهارم رسید.

کتاب بچه زرنگ به چاپ پنجم رسید.برگزیده جشنواره رشد کمک آموزشی

کتاب گفت و گو با امام علی جلد اول به چاپ سوم  رسید.

کتاب مفهوم سطوح ساده۲ به چاپ سوم رسید.

کتاب مفهوم خطوط اسپیرال به چاپ دوم رسید.

کتاب مفهوم جستجوگری و جویندگی بصری(بافت) به چاپ سوم رسید.

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
مدیر