آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

پشت صحنه برگزاری همایش جوانه های اندیشه سال ۱۳۹۴

در تصاویر پشت صحنه آماده سازی سر ویاسین برای همایش جوانه های اندیشه را مشاهده می کنید که هنرجویان و پژوهشگران نیز برای آماده سازی محل سرویاسین در تلاش و همدلی بوده اند :

 

DSC_0001

DSC_0009

DSC_0013

DSC_0019

DSC_0036

DSC_0039

DSC_0050

DSC_0070

DSC_0473 (2)

DSC_0478 (2)

DSC_0535 (2)

DSC_0538 (2)

DSC_0540 (2)

 

 

عکس از عرفان نوروزی

چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴
مدیر