آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

پنجمین همایش کارگاه اندیشه سرویاسین

poster- hamayesh44 پنجمین همایش کارگاه اندیشه در پاییز یکهزار و سیصد و نود و پنج و با حضور پژوهشگران سرویاسین برگزار می شود

لازم به ذکر است که تمامی مجریان گروه های پژوهشی موظف هستند فرم های ۱ و ۲ را جهت ثبت نام تکمیل کنند . همچنین همه ی اعضاء پژوهشی به صورت حداگانه فرم ۳ را تکمیل نمایند. در ادامه فرم ها قابل دریافت هستند.

جهت دریافت فرم های کلیک کنید :

فرم۱

فرم شماره۲

فرم شماره ۳

لازم به ذکر است که مطالعه شیوه نامه برای تمامی شرکت کنندگان، لازم و ضروری است

شیوه نامه

دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
مدیر