آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

۱۰هدف و اصل تربیتی که مورد غفلت بوده اند.

نکته ها، نقدها و درد و دل های تربیتی
احمدرضا آذر

🔸اکثر مردم ایران مفتخر هستند که کشورشان مزین و متبرک به قدوم و حضور امام هشتم موسی الرضا علیه السلام است ولی اگر از ایشان بپرسیم از این امام همام (ع)چه بهره ای برده ایم آنگونه که اگر روزی در پیشگاه او قرار گرفتیم به آن آگاه باشیم و بتوانیم به آن دلیل از وی قدردانی کنیم؟ شاید کمترکسانی باشیم که به سخنان و معارف کلام او توجه کرده باشیم؛ شاید کمتر بدانیم که انوار و جان افراد را باید از سخنان گوهربار شان شناخت تا مرقد و بارگاه شان، (هرچند مرقد و بارگاه او نیز تجلی هنر هنرمندان عارف و عاشق او بوده است و تن چنین افرادی نیز به دلیل جان شان شریف است)

✅امام ده نشانه ی انسان خردمند را به زیبایی عرضه کرده است که جای این تبیین زیبا اکثرا در تعلیم و تربیت، و رسانه های اثرگذار ما خالی بوده است.

⁉️رسانه ‌های اثرگذار و تعلیم و تربیت ما کدام یک از مصادیق زیر را به عنوان اهداف و اصول تربیتی در برنامه‌های راهبردی خویش قرار داده اند؟
✔️۱. تربیتِ شهروندِ بی گزند.
✔️۲. تربیت شهروندِ خیر رسان.
✔️۳. تربیت شهروندی که کارِ بزرگ خویش را کوچک بشمارد.
✔️۴. تربیت شهروندی که کارِ کوچک دیگران را ارج می نهد و آنرا بزرگ می‌شمارد.
✔️۵ . تربیت شهروندی که درخواست، سوال و تقاضاهای دیگران، او را ناراحت و غمگین نکند.
✔️۶. تربیت شهروندی که یادگیرنده مادام العمر باشد و همیشه در طلب یادگیری باشد.
✔️۷ . تربیت شهروندی که برای گام نهادن در راه درست و الهی از فقر و فقیر شدن نترسد (یعنی برای آن حتی از مال خویش سرمایه‌گذاری کند.)
✔️۸ . تربیت شهروندی که خواری در راه خدا را، از عزت نزد غیر خدا بیشتر دوست بدارد.
✔️۹. تربیت شهروندی که به دنبال شهرت، ریا، و خودنمایی نباشد.
و
✔️۱۰. تربیت شهروندی که خودش را از دیگران بالاتر نداند و متواضع باشد.
این ۱۰ اصل تربیتی خاستگاه تربیت انسان خردمند از دیدگاه امام هشتم رضا علیه السلام است؛ خصوصا که امام بیشترین تاکید را بر اصل ۱۰ دارد، چون چکیده و نتیجه ی همه ی اصول قبلِ خود را دارا است.

شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
مدیر