آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

راهنمای اولیا فراگیر

مشاوره اولیاء فراگیر – معرفی :

این راهبرد به قدرت  ارزیابی و واقع نگری والدین نسبت به کودک کمک شایانی می کند . والدین هر شب گزارشی از موارد خواسته شده ذیل در مورد کودک می نویسند . در این گزارش موارد مهم از حیث تربیتی ، شناخت ، خلاقیت و تغذیه مورد بررسی کارشناس وکارشناسان قرار می گیرد . از آنجا که یکی از فاکتورهای اساسی ارزیابی ، پرسشها ، رؤیاپردازی و اندیشه های کودک است امکانی برای ارزیابی مشاوران تحصیلی ، استعداد سنج و در مواقع مورد لزوم روانشناسان می باشد . کارشناس مربوط پس از ثبت نام از طریق ایمیل یا تلفن معرفی میگردد . کارشناس هر هفته در یک جلسه کل گزارش هفتگی را مطالعه و به پاسخ ها جواب داده و یا در صورت لزوم کتب و مقالاتی را معرفی می نماید . اولیایی که از این مشاوره  برخوردار شده اند اذعان کرده اند پس از یک دوره ۹ ماهه در حدقابل قبولی آگاهی و نگاه تحلیلی در زمینه ی تربیت و رفتار منطقی با کودکان خود یاد گرفته اند . (ضمناٌ برنامه ی اجرایی تکالیف هدفمند نقاشی بصورت هفتگی داده می شود.)

این مشاوره فعلاٌ برای کودکان زیر ۷ سال برنامه ریزی شده است  .

برای ثبت نام لازم است تا ابتدا پرسشنامه ذیل تکمیل گردد .

روز : ماه : سال :
تاریخ تولد پدر را وارد کنید
تاریخ تولد مادر را وارد کنید

پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
مدیر